स्वच्छतेच्या कामात कुचराई केल्यास खपवून घेतले जाणार नाही

 

■महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांचे पालिका अधिकाऱ्यांना निर्देश...


कल्याण, कुणाल  म्हात्रे  :  शहराची प्रतिमा शहराच्या स्वच्छतेवर प्रथमत: अवलंबुन असते त्यामुळे स्वच्छतेच्या कामाबाबत कुचराई केल्यास खपवून घेतले जाणार नाहीअसे स्पष्ट निर्देश महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी आज उप आयुक्त,घनकचरा व्यवस्थापनउप अभियंताघकव्यमुख्य आरोग्य निरिक्षकआरोग्य निरिक्षकशिक्षण विस्तार अधिकारी व स्वच्छतेसाठी महापालिकेस मदत करणारा शिक्षक वर्ग यांचे समवेत घेतलेल्या आढावा बैठकीत दिले.कोविडच्या तीव्र लाटेत स्वच्छतेबाबत चांगले काम झालेते आताही व्हायला हवेकचरा शहरात दिसता कामा नयेकारण शहर स्वच्छ असावे ही नागरिकांची माफक अपेक्षा आहे.त्यामुळे कचरा करणा-या फेरीवालेदुकानदार यांच्यावर दंडात्मक कारवाई कराअसेही निर्देश त्यांनी या बैठकीत दिले.२५ मे२०२० पासून "शुन्य कचरा मोहिम" महापालिकेने सुरु केलीपरंतू वारंवार कचरा पडणारी ठिकाणे अदयापही काही ठिकाणी आहे. त्यामुळे प्रत्येक मुख्य आरोग्य निरिक्षक, आरोग्य निरिक्षक यांनी 2 GVP आणि शिक्षकांनी 1 GVP ची नियमित पाहणी करुन ते बंद होतील अशा उपाययोजना कराव्यातअशा सुचना त्यांनी यावेळी दिल्या. घकव्य चे उपआयुक्त रामदास कोकरे यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देवून काही शिक्षक कचरा पडताळणी कामी पुढे सरसावले. शिक्षकांकडे समाजाचे मत परिवर्तनाचीलोकांना पटवून देण्याची चांगली क्षमता असते त्यामुळे शिक्षकवर्गाची याकामी खुप मदत झालीया शब्दात त्यांचे आयुक्तांनी विशेष कौतुक केले. सार्वजनिक शौचालयाच्या स्वच्छतेकडेही लक्ष दयावेअशा सुचना आयुक्तांनी बैठकीत उपस्थित असलेल्या मुख्य आरोग्य निरिक्षक/आरोग्य निरिक्षक यांना दिल्या.महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या निर्देशानुसार दि. २५ ते ३१ ऑक्टोबर दरम्यान राबविल्या जाणा-या "विशेष स्वच्छता सप्ताहात" घकव्य विभागाचे उपआयुक्त रामदास कोकरे यांनी काटेकोरपणे पूर्ण नियोजन करावेअसे निर्देश महापालिका आयुक्तांनी यावेळी दिले.

Post a Comment

0 Comments